Vandanalyser

Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Der udover analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet.

Drikkvandsanalyser udføres på vandprøver taget hos en forbruger. Normalt tages der prøver hvert halve år.

Rentvandsanalyser udføres på vandprøver taget på vandværket. Normalt tages der prøver hvert halve år.

Råvandsanalyser udføres på vandprøver taget ved boringerne. Normalt tages der prøver hvert 4. år fra hver boring.

Pesticidanalyser m.v. udføres som ved råvandsanalyser.

Sådan læses en vandanalyse - vejledning fra FVD.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dato  Sted Prøve
11.09.2017  Vandhane   PDF
08.05.2017  Vandhane PDF
06.02.2017 Vandhane  PDF
14.02.2019 Vandhane PDF  
31.05.2019 vandhane JP 12 PDF  
20.02.2020 vandhane ON 50  PDF  
11.09.2020 vandhane Egl 45  PDF  
15.03.2021 Vandhane Havnøvej 80 PDF  
10,11,2021 Vandhane Havnøvej 101 PDF  
16.02.2022 Vandhane Lysevej 9 PDF  
09.01.2024 Vandhane Oddevej 5 PDF