Referater

 

Denne side vil til tider blive opdateret med referater fra generalforsamlinger, bestyrelsesmøder mv.

Punktet til vedtægtsændringen om at udsende indkaldelsen på mail blev enstemmigt vedtaget i 2015.
I 2015 var punktet  på dagsordenen til 2. behandling, på den ekstraordinære generalforsamling der blev afholdt umiddelbart efter den ordinære.
Herefter vil indkaldelsen mm. ske pr mail, så portoudgifter reduceres betragtelig.


Bestyrelsen vil også ændre fremgangsmåden, så regnskabet ikke bliver fremsendt automatisk, men kan downloades fra vandværkets hjemmeside, eller fremsendes ved henvendelse til vandværket.

Digital kort over ledningsnet bliver klar til brug ultimo 2013 og kan rekvireres på LER.

 

 

 

 

 

Generalforsamling

2024

2023

2022

2021 der var corona ingen referat

2020

2019

2018

2017

Bestyrelsesmøder

Forelølig kloakeringsplan fra MFV

03-02-24

09-02-2019